Theme Quiz

SCHEDULE :     Every month

 

Join our monthly theme quiz, organized by Yke Takens and Tjerk van der Ende - Teyt Entertainment. In contrast to the regular quiz, the screens in the pub are playing an important role. Every question will be supported by a relevant audio, video or image.

 

Iedere maand organiseren Yke Takens en Tjerk van der Ende onder de noemer Teyt Entertainment een thema-quiz. In tegenstelling tot de reguliere quiz spelen de schermen in de pub een cruciale rol. Elke vraag wordt voorzien van een bijpassend audio- of beeldfragment.

Aankomende thema-quizzen:

U kunt deelnemen aan een thema-quiz in teamvorm (2 t/m 5 personen). Deelname kost €2,50 per persoon. Aanmelden kan via info@theirishpubvlaardingen.com.


Star Wars Quiz

Zondag 10 december 2017, 20:00 uur


Foute Kerstquiz

Woensdag 20 december 2017, 19:30 uur


2017 Quiz

Donderdag 11 januari 2018, 20:00 uur


De thema-quizzen van The Irish Pub worden u aangeboden door:

theme quiz


REGULAR Quiz night

SCHEDULE :     Every Tuesday at 20:30 hrs

 

Get a team of 1 - 5 people and join in in our weekly quiznight. Our general knowledgequiz is accessible to everybody and varies from music questions to current events. So get yourself a team and head to the pub for a fun quiz and maybe even win some prizes.

 

Stel je team samen van maximaal 5 personen en doe mee aan de wekelijkse quiznight. De reguliere kennisquiz is voor iedereen toegankelijk en bevat vragen uiteenlopend van muziek tot aan actualiteit. Dus verzamel een team, doe mee aan de quiz en wie weet val je in de prijzen.

De reguliere quiz van The Irish Pub wordt u aangeboden door:

quiznight